آرشیو اخبار

بیانیه مرکز بسیج کارکنان

بیانیه مرکز بسیج کارکنان

بیانیه مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در محکومیت به شهادت رساندن مردم بی گناه غزه