معرفی مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی

تعداد بازدید:۱۸۲۸۴

مدیر: دکتر حمیدرضا خادمی

پست الکترونیک: khademi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۹-۰۲۱

 

معرفی

مدیریت پژوهشی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت پژوهشی است. وظیفه اصلی این مدیریت، اداره گروه‌های تخصصی و حمایت و نظارت بر عملکرد آنهاست.

در حال حاضر تعداد ۳۵ گروه تخصصی تحت نظارت مدیریت پژوهشی فعالیت می کنند. ساختار و شرح وظایف این گروه‌ها به شرح ذیل است:

 

ساختار گروه‌های تخصصی

گروه‌های تخصصی، به لحاظ جایگاه تشکیلاتی، در حوزه مدیریت پژوهشی سازمان قرار می‌گیرند و با تعداد ۳، ۵ و ۷ عضو، از ترکیبی به صورت ذیل برخوردارند:

۱. مدیر؛

۲. دبیر علمی گروه؛

۳. عضو؛

۴. عضو؛

۵. عضو؛

۶. عضو؛

۷. عضو.

 

شرح وظایف و اختیارات گروه‌های تخصصی

هر گروه تخصصی در چارچوب راهبردها و سیاست‌های کلان تعیین شده از جانب سازمان، اختیارات و وظایفی ذیل محورهای مشخص شده، به این شرح دارد:

۱) نیازسنجی و اولویت‌گذاری

۱-۱- بررسی، تعیین و اولویت‌بندی نیازهای دانشگاه‌ها به کتب درسی و سایر منابع علمی، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و شیوه‌نامه‌های مربوط؛

۱-۲- بررسی، تعیین و اولویت بندی نیازهای بازنگری کتب منتشره توسط گروه، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و شیوه‌نامه‌های مربوط؛

۱-۳- بررسی، تعیین و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و شیوه‌نامه‌های مربوط برای پیشنهاد به مرکز تحقیق؛

۱-۴- تهیه برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و یکساله گروه برای تأمین نیازهای تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت‌بندی شده و ارائه آنها به مدیریت پژوهشی سازمان، برای طی مراحل تصویب؛

۱-۵- پیشنهاد روش تأمین نیازهای اولویت‌بندی شده دانشگاهها به کتب درسی و سایر منابع علمی، (تدوین توسط سازمان، مشارکت با دیگر مراکز دانشگاهی و مراجع علمی و پژوهشی، انتخاب کتاب موجود در بازار نشر دانشگاهی و ...)، در چارچوب برنامه‌های مصوب؛

۱-۶- رصد و بررسی کتاب‌های منتشره از سوی سایر مؤسسات در رشته‌های مربوط و در چارچوب سیاستهای سازمان؛

۲) امور پژوهشی

۲-۱- تدوین RFP یا شرح خدمات برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهش‌های اولویت‌بندی شده مصوب، در چارچوب‌ها و فرمت‌های مربوط؛

۲-۲- پیشنهاد انتخاب پژوهشگر یا مؤلف (صاحب اثر)، برای انجام پژوهش‌ها یا تدوین کتاب ـ در مواردی که قرار است این امر توسط سازمان و یا با مشارکت سایر مراکز صورت پذیرد ـ در چارچوب برنامه‌های مصوب و ضوابط و شیوه‌نامه‌های مربوط و اقدام در این زمینه؛

۲-۳- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی و اعلام نظر در خصوص طرح‌ها و نمونه کارهای ارائه شده، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

۲-۴- دریافت و بررسی پیشنهاده (پروپوزال‌های خاص کتاب‌های درسی) و گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی از مجریان  طرح‌های تدوین (کتاب درسی) اولویت‌بندی شده و مصوب؛

۲-۵- شناسایی، گردآوری و بررسی نقدهای انجام شده در مورد کتاب‌های گروه و اعلام نظر در خصوص آنها؛

۲-۶- همکاری با بخش‌های ذی‌ربط در ارزیابی پس از انتشار کتاب‌های گروه؛

۲-۷- اعمال نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه استانداردهای کتاب‌های دانشگاهی در فرایند تدوین و بازنگری کتاب‌های گروه؛

۲-۸- همکاری و هماهنگی با دیگر گروه‌های تخصصی سازمان برای تدوین کتاب‌ها و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای؛

۲-۹- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی و اعلام نظر در خصوص اثر کامل ارائه شده از سوی صاحبان اثر، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

۲-۱۰- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی آثار و اعلام نظر در خصوص اصلاحات پیشنهاد شده درباره کتب، در فرایند بازنگری کتاب‌ها، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

۲-۱۱- زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط با مراکز و مجامع علمی- پژوهشی، ظرفیت‌سازی و توسعه شبکه ارتباطی با علماء، استادان، اندیشمندان و گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، به منظور توسعه همکاری و مشارکت سمت با آنها؛

۳) همکاری و نظارت بر فرآیند تولید اثر

۳-۱- همکاری مستمر در فرایند آماده‌سازی اثر برای کنترل نهایی اثر قبل از ارسال برای چاپ؛

۳-۲- رهگیری کتاب‌های در دست آماده‌سازی و نشر در فرایندهای تعریف شده؛

۴) امور بین‌الملل و مرکز تحقیق

۴-۱- همکاری و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به حوزه روابط بین‌الملل سازمان؛

۴-۲- پیشنهاد برگزاری و همکاری در انجام نشست‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی مورد نیاز؛

۵) امور دبیرخانه‌ای

۵-۱- همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه رشته تخصصی مربوط؛

۵-۲- تشکیل منظم و مستمر جلسات گروه برای ایفای وظایف تعیین شده؛

۵-۳- ثبت و ضبط مستندات فعالیتهای انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در گروه و انعکاس و ارسال مفاد آن به بخشها و افراد ذی‌ربط بر اساس دستور العملهای مربوط؛

۵-۴- تنظیم و ارائه دوره‌ای و منظم گزارش عملکرد گروه به مدیریت پژوهشی؛

۵-۵- انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات اداری لازم؛

۵-۶- پیگیری لازم برای انجام امور محوله از سوی مقام ذی‌ربط.

 

معاون مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی: دکتر سیمین عارفی

مرتبه علمی: استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

پست الکترونیک: arefi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

 

معاون مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی: مرضیه عیوضی

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری

پست الکترونیک: eyvazi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱       (داخلی ۳۰۴)

کلید واژه ها: مدیریت پژوهشی ارزشیابی امور پژوهشی و ارزشیابی

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱