دفتر آینده‌پژوهی

تعداد بازدید:۹۳۴۸

دفتر آینده‌پژوهی

مدیر: دکتر مهدی رفعتی پناه

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

پست الکترونیک: rafatipanah@samt.ac.ir

 

اهداف

 • بررسی اسناد بالادستی و ارائه پیشنهادهای انطباقی و اصلاحی
 • رصد تحولات فضای اجتماعی با تأکید بر فضاهای آکادمیک
 • نگاه ارزیابانه به اولویتهای پژوهشی سازمان
 • آسیب‌شناسی روندهای علمی سازمان
 • تلاش خلاقانه برای ترویج مشی آینده‌پژوهی و پرورش تفکر نقادانۀ علمی در سازمان

وظایف

 • برگزاری کارگاهها و سلسه ‌نشست‌های مرتبط با آینده‌پژوهی در سازمان
 • ارائه و پیشنهاد طرحهای پژوهشی، کتاب‌ها و پژوهش‌های مرتبط با آینده‌پژوهی در راستای اهداف سازمان و گروه‌های پژوهشی
 • رصد و بررسی تغییر و تحولات در اسناد بالادستی مرتبط با سازمان و ارائه آنها در قالب پیشنهادهای کاربردی به پژوهشکده
 • رصد و بررسی تغییر و تحولات مرتبط با سازمان و مأموریتهای آن و ارائه آنها در قالب پیشنهادهای کاربردی به پژوهشکده
 • ارتباط مستمر با اعضای هیأت علمی و گروه‌های پژوهشی در راستای سازگاری اولویت‌های پژوهشی آنها با مشی آینده‌پژوهی
 • ارتباط‌ با پژوهشکده‌های آینده پژوهی و دانشگاه‌های فعال در موضوع آینده‌پژوهی

 

شورای علمی آینده‌پژوهی

وظایف

 • سیاستگذاری علمی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای وظایف دفتر و پیشبرد اهداف آن
 • تصمیم‌گیری درخصوص طرح، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتبط با وظایف دفتر به صورت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

اعضاء

 

نشست‌ها

در راستای اجرایی کردن برنامه بلندمدت دفتر آینده‌پژوهی با عنوان تلاش برای ترویج مشی آینده‌پژوهی و پرورش تفکر نقادانۀ علمی در سازمان، و برنامه کوتاه‌مدت با عنوان برگزاری کارگاهها و سلسه ‌نشست‌های مرتبط با آینده‌پژوهی در سازمان؛ و همچنین در جهت فراهم آوردن زمینه گفتگو میان رشته‌های علوم انسانی و آینده‌پژوهی برای انجام پژوهشهای روشمند؛ این دفتر در نظر دارد سلسله‌نشستهایی با عنوان آینده رشته‌های علوم انسانی برگزار نماید. اولین نشست از این سلسله‌نشستها با موضوع آینده حقوق مالکیت فکری در ایران برگزار خواهد شد.

 

کارشناس: زهرا قراگوزلو فرهاد

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۰۶)

پست الکترونیک: future@samt.ac.ir

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰