مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۳۹۲۸

مدیر امور مالی: دکتر پاکنوش کیانی

پست الکترونیک: mali@samt.ac.ir

تلفن: ۴۴۲۴۸۷۸۰-۰۲۱

نمابر: ۴۴۲۴۶۱۶۸-۰۲۱

 

وظایف و اختیارات

  • اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مستند به مفاد آیین‌نامه و مصوبات هیأت امنای سازمان؛
  • نگهداری حساب و تنظیم گزارش‌های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم‌افزاری مربوط؛
  • نگهداری و حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده‌ها و ...؛
  • نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارایی‌های سازمان؛
  • نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آنها به خزانه در حد امکانات در اختیار و مصرف آنها در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه.

کلید واژه ها: امور مالی

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۲