کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 2556 مورد

حکمرانی ما: رویکرد مرگ‌آگاهانه به خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی متعالی

حکمرانی ما: رویکرد مرگ‌آگاهانه به خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی متعالی

کد کتاب : ۲۶۰۶

نویسنده (ها) : دکتر علی‌اصغر پورعزت
Ali Asghar Pourezzat , PhD

قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۳

قواعد فقه: بخش قضایی

قواعد فقه: بخش قضایی

کد کتاب : ۲۶۰۱

نویسنده (ها) : سیدابراهیم رئیسی
Seyed Ebrahim Raeesi

قیمت : ۱٬۴۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

کد کتاب : ۲۵۹۹

نویسنده (ها) : دکتر عباس محمدخانی
Abbas Mohammadkhani , PhD

قیمت : ۲٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

درآمدی بر روش‌شناسی اجتهاد در علم اخلاق اسلامی

درآمدی بر روش‌شناسی اجتهاد در علم اخلاق اسلامی

کد کتاب : ۲۵۹۸

نویسنده (ها) : دکتر مصطفی همدانی
Mustafa Hamadani , PhD

قیمت : ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

درآمدی بر سیاست‌گذاری محیط زیست

درآمدی بر سیاست‌گذاری محیط زیست

کد کتاب : ۲۵۹۷

نویسنده (ها) : اندرو دابسون
Andrew Dobson
مترجم (ها) : دکتر صادق صالحی
Sadegh Salehi , PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

اندیشه‌های دینی و سیاسی مسلمانان در دو سده نخست هجری

اندیشه‌های دینی و سیاسی مسلمانان در دو سده نخست هجری

کد کتاب : ۲۵۹۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد احمدی‌منش
Mohammad Ahmadimanesh , PhD

قیمت : ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل

کد کتاب : ۲۵۹۵

نویسنده (ها) : دکتر مهناز مصطفائی علائی ، دکتر وحید پناه‌زاده ، دکتر محمدجواد محمدی ، دکتر محسن مهدوی
Mahnaz Mostafaei Alaei , PhD , Vahid Panahzadeh , PhD , Mohammad Javad Mohammadi , PhD , Mohsen Mahdavi , PhD

قیمت : ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

کاربرد جامعه‌شناسی در مددکاری اجتماعی

کاربرد جامعه‌شناسی در مددکاری اجتماعی

کد کتاب : ۲۵۹۲

نویسنده (ها) : دکتر ستار پروین
Satar Parvin , PhD

قیمت : ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

معناشناسی (۲): کارکردهای معناشناسی در فهم قرآن کریم

معناشناسی (۲): کارکردهای معناشناسی در فهم قرآن کریم

کد کتاب : ۲۵۹۱

نویسنده (ها) : دکتر زهره اخوان مقدم ، دکتر سیده‌شیرین حجازی
Zohreh Akhavan Moghadam , PhD , Seyyede Shirin Hejazi , PhD

قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

تسخیر نور: تاریخ اجتماعی و زیباشناختی عکاسی

تسخیر نور: تاریخ اجتماعی و زیباشناختی عکاسی

کد کتاب : ۲۵۹۰

نویسنده (ها) : رابرت هرش
Robert Hirsch
مترجم (ها) : کیوان نیک‌طبیعت
Keyvan Niktabiat

قیمت : ۶٬۴۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

پژوهش‌های دیرین‌اقلیم در مطالعات باستان‌شناسی

پژوهش‌های دیرین‌اقلیم در مطالعات باستان‌شناسی

کد کتاب : ۲۵۸۹

نویسنده (ها) : دکتر بابک شیخ بیکلو اسلام ، دکتر احمد چایچی امیرخیز ، دکتر محمدرضا سعیدی
Mohammadreza Saeedi , PhD , Babak Shaikh Baikloo Islam , PhD , Ahmad Chaychi Amirkhiz , PhD

قیمت : ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مدیریت تغییر، بهبود و تحول سازمانی

مدیریت تغییر، بهبود و تحول سازمانی

کد کتاب : ۲۵۸۸

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد مقیمی ، دکتر حسین ایمانی
Seyed Mohammad Moghimi , PhD , Hossein Imani , PhD

قیمت : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

مبانی کارآفرینی

مبانی کارآفرینی

کد کتاب : ۲۵۸۷

نویسنده (ها) : دکتر علی داوری ، دکتر ترانه فرخ‌منش
Phd , Ali Davari , PhD , Taraneh Farokhmanesh

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات: با رویکرد معماری سازمانی

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات: با رویکرد معماری سازمانی

کد کتاب : ۲۵۸۶

نویسنده (ها) : دکتر محمدتقی تقوی‌فرد ، دکتر نسیبه پوطی
Mohammad Taghi Taghavifard , PhD , Nasibeh Pouti , PhD

قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

مبانی احیای بوم‌شناختی

مبانی احیای بوم‌شناختی

کد کتاب : ۲۵۸۵

نویسنده (ها) : کارن دی. هال
Karen D. Holl
مترجم (ها) : دکتر حسن دارابی ، محمدرضا بهدادیان
Hassan Darabi , PhD , Mohammadreza Behdadian

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

تأمین مالیۀ اسلامی: سطح متوسط

تأمین مالیۀ اسلامی: سطح متوسط

کد کتاب : ۲۵۸۳

نویسنده (ها) : نبیل مغربی ، عباس میرآخور ، ضمیر اقبال
Nabil Maghrebi , Abbas Mirakhor , Zamir Iqbal
مترجم (ها) : دکتر حامد تاجمیر ریاحی
Hamed Tajmir Riyahi

قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

اطلس تاریخی آسیای مرکزی

اطلس تاریخی آسیای مرکزی

کد کتاب : ۲۵۸۱

نویسنده (ها) : یوری برگل
Yuri Bregel
مترجم (ها) : دکتر گودرز رشتیانی

قیمت : ۵٬۰۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۳

حفاظت صنعتی

حفاظت صنعتی

کد کتاب : ۲۵۸۰

نویسنده (ها) : دکتر علی‌حسین کشاورزی
Ali Hossein Keshavarzi , PhD

قیمت : ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲