روان‌‌شناسی اقتصادی منتشر شد

۰۴ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۲ کد : ۶۱۳ اخبار معرفی آثار
تعداد بازدید:۲۳۳۵
کتاب «روان‌‌شناسی اقتصادی» تالیف اریش کرچلر و اریک هلرل و ترجمه ناصر آقابابایی از سوی سازمان سمت در ۵۸۶ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۲۹۸ هزار تومان منتشر شد.
روان‌‌شناسی اقتصادی منتشر شد

روان‌‌شناسی اقتصادی پلی میان رشته‌‌های اقتصاد و روان‌‌شناسی است. اقتصاددانان و روان‌‌شناسان، بر پایۀ تمرکز پژوهشی مشترکشان روی رفتار انسان، از همان اوایل به حوزه‌‌های همدیگر علاقه نشان دادند. به هر حال، هر دو رشته «زبان‌‌های» خودشان و پارادایم‌‌های پژوهشی و جعبه‌‌ابزارهای روش‌‌شناختی خاص خودشان را به وجود آوردند، که به پژوهش‌‌های جداگانه روی موضوع‌‌های مشابه انجامید. روان‌‌شناسی اقتصادی، در دهه‌‌های گذشته شتاب چشمگیری یافته است. پژوهش در این حوزه، هم در بحث‌‌های علمی و هم در حوزه‌‌های کاربردی، مورد توجه قرار گرفته است. روان‌‌شناسی اقتصادی به ویژه در مؤسسه‌‌های تنظیم‌‌کنندۀ رفتار انسان و در اقتصاد کاربردی، حقوق و علوم سیاسی به رسمیت شناخته شده است. نویسندگان این کتاب طی ده فصل به بررسی این موضوع میان‌رشته‌ای پرداخته‌اند.
ویژگی‌‌های خاص این کتاب عبارتند از:
- کتاب‌‌های درسیِ روان‌‌شناسی اقتصادی از دیرباز وجود داشته‌‌اند، اما پرنفوذترین کتاب‌‌های درسی به زبان انگلیسی به چند دهه پیش برمی‌‌گردند. اکنون کتاب‌‌هایی درسی وجود دارند، اما آن‌‌ها همگی توسط چندین همکار ویرایش شده‌‌اند، حال آنکه این کتاب «از یک سنخ» است. باور نویسندگان بر این است که تجربة پژوهش و تدریس طولانی‌شان این امکان را به آنها داده‌است تا مروری جامع برای مخاطب داشته باشند و ارتباط میان نظریه‌‌ها و کاربست‌‌ها را فراهم آورند. این امر به دانشجویان کمک می‌‌کند تا پیوندها را در حوزه‌‌ای گسترده و پیوسته در حال رشد ببینند.
- برای اطمینان یافتن از درکی جامع از یافته‌‌های تجربیِ مضمونی نظریه‌‌هایی بنیادی از روان‌‌شناسی اجتماعی، روان‌‌شناسی عمومی، یا روان‌‌شناسی تحولی و نیز اقتصاد توضیح داده شده‌است.
- نمونه‌‌ها و توضیح‌‌هایی از چندین رویکرد تجربی در روان‌‌شناسی اقتصادی فراهم آمده‌است، مانند آزمایش‌‌های فردی یا گروهی، بازارهای آزمایشی، بازی‌‌های اقتصادی، زمینه‌‌یابی‌‌ها، روش‌‌های ثبت خاطرات، یا تحلیل همایندهای خودزا.
- ارجاع‌‌های گسترده و مفصل به منابع، هم به کارهای کلاسیک و هم به پیشرفت‌‌های اخیر صورت گرفته‌است، تا دانشجویان قادر به پیگیری موضوع‌‌ها به صورت مفصل‌‌تر شوند.
- هر فصل با مرور کلی آغاز می‌‌شود و با خلاصه‌‌ای مرتبط با آن مرور کلی به پایان رسیده است تا به دانشجویان در فراگیری چارچوب کلیِ موضوع‌‌های عرضه‌‌شده کمک شود.
- در پایان هر فصل، پرسش‌‌هایی عرضه شده تا کمک‌کار دانشجویان درک مفهوم‌‌ها باشد و پیشرفت یادگیری‌‌شان را بسنجند.
کتاب حاضر برای دانشجویان رشتۀ روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روان‌شناسی رفتار مصرف‌کننده» و همچنین برای رشتۀ روان‌شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «روان‌شناسی اقتصاد و رفتار مصرف‌کننده» و رشتۀ روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای درس «روان‌شناسی مصرف‌کننده» هر کدام به ارزش ۲ واحد ترجمه شده‌است.
برای تهیه این کتاب می‌توانید به اینجا مراجعه کنید؛ همچنین برای کسب اطلاع از دیگر آثار منتشر شده از سوی گروه تخصصی روان‌شناسی اینجا را ببینید.

کلید واژه ها: سازمان سمت روان‌شناسی روان‌شناسی اقتصادی ناصر آقابابائی


( ۲ )

نظر شما :