آرشیو اخبار

نشستی درباره رویدادهای اخیر کشور

نشستی درباره رویدادهای اخیر کشور

در راستای لبیک‌گویی به جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری، کانون بسیج اساتید «سازمان مطالعه و تدوین» نشست پرسش و پاسخ درباره رویدادهای اخیر کشور را برگزار کرد.

نشست «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی»

نشست «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی»

در ادامه سلسله‌نشست‌های تخصصی به محوریت زن در خانواده و جامعه، کانون بسیج اساتید با همکاری بسیج کارمندان «سازمان مطالعه و تدوین» نشستی با عنوان «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی» برگزار کرد.

«سمت» بیش از گذشته در جهاد تبیین وارد می‌شود

«سمت» بیش از گذشته در جهاد تبیین وارد می‌شود

دکتر مهدوی‌زادگان: سازمان مطالعه و تدوین «سمت» وظیفه خود می‌داند تا بیش از گذشته در جهاد تبیین فعالانه وارد شود تا در این بزنگاه‌های تاریخی مواجهه با جبهه طاغوت، جوانان و دانشگاهیان به کارنامه موفق ...