انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

کتاب های با مشارکت «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی»

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

شعر انقلاب اسلامی

شعر انقلاب اسلامی

کد کتاب : ۱۷۵۷

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami , PhD

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۶۹۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسن‌زاده ، دکتر احمد رضی
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD , Ahmad razi , PhD

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

کد کتاب : ۱۶۷۶

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

کد کتاب : ۱۶۲۹

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

ایران‌شناسی

ایران‌شناسی

کد کتاب : ۱۶۰۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا سعیدی و بهزاد بلمکی
Mohammad Reza Saeedi , PhD , Behzad Balmaki

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

کد کتاب : ۱۴۸۷

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی وفایی
Abbasali Vafaie , PhD

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی)

شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۴۵۹

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami, PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۴۱۶

نویسنده (ها) : دکتر محمدجعفر یاحقی
Mohammad Jafar Yahaghi , PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

شعر ساده فارسی

شعر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۲

نویسنده (ها) : دکتر محمد دانشگر
Mohammad Daneshgar , PhD

قیمت : ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نگارش مقدماتی زبان‌فارسی

نگارش مقدماتی زبان‌فارسی

کد کتاب : ۱۴۰۱

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

نثر ساده فارسی

نثر ساده فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۹

نویسنده (ها) : دکتر مهبود فاضلی
Mahbood Fazeli , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

تحلیل شعر فارسی

تحلیل شعر فارسی

کد کتاب : ۱۳۸۸

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

راهنمای نگارش علمی

راهنمای نگارش علمی

کد کتاب : ۱۳۸۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸