آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

An Introduction to Electronic and Printing Sources and References in Persian Literatureکد کتاب : ۱۶۹۴
نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسن زاده و دکتر احمد رضی
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD , Ahmad razi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-530-894-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

Scientific and research studies, like other works, have a specific method. With systematic and useful study, the reader will be able to understand the deepest point of the writeʹs thoughts and get more precise realization of her/his work. Therefore, to reach more accurate understanding and realizing, of the text, the reader should have some abilities and proficiencies, as well as suitable tools for much better and more accurate perception of the text. The objective of this book is to achieve the above mentioned goals, Therefore, the author has tried to introduce the most important and popular electronic and printed references and resources used for understanding persian Literatureʹs texts. Consequently, although it is elemetary, but basic and short, it will help the beginners and guide them in their studies and learning.

آغاز سخن
پیشگفتار
بخش اول: منابع و مراجع چاپی
فصل اول: نخستین نیازها
فصل دوم: فرهنگهای لغت عمومی
فصل سوم: فرهنگهای اختصاصی
فصل چهارم: دانشنامه‌ها، کتاب‌شناسیها و زندگینامه‌ها
فصل پنجم: کتابهای آموزشی برای غیر فارسی‌زبانان
بخش دوم: منابع و مراجع الکترونیکی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پایگاههای اینترنتی مرتبط با پژوهشهای ادبی
فصل سوم: لوحهای فشرده
کتابنامه
نمایه منابع و مراجع چاپی
نمایه منایع و مراجع الکترونیکی

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. به همین منظور «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی»، در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل: