تحلیل شعر فارسی

Analysis of Persian Poetryکد کتاب : ۱۳۸۸
نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-504-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

This book has been compiled as a textbook for non-Iranian language- learners and student of Persian language and literature as well as on-job training courses for professors and student abroad. Considering the instructive purpose of the book, poems have been arranged. Defined and analyzed in terms of the formats of Persian poetry, from short to long. In the book, analysis if the poems, the earlier descriptions are more detailed then the later ones in order to provide an opportunity for the student to practice more. Moreover, Aside from providing the meaning of the poems. Some brief explanations of the literary terms and technical points have been added.

 


آغاز سخن
پیشگفتار مؤلف
شعر چیست؟
عناصر شعر
1. بیت
2. وزن
3. قافیه
4. ردیف
5. تَخَلُّص
6. قالب
تجزیه و تحلیل شعر
انواع شعر از نظر قالب
مفردات (فرد، مفرد، تک بیت)
دوبیتی/ ترانه/
رباعی
قطعه
غزل (چامه، سرود، نغمه)
قصیده (چکامه)
مثنوی (دوگانی، مزدوج)
مسمط.
ترجیع بند و ترکیب بند
مستزاد
بحر طویل
قالبهای شعر معاصر ایران
قالبهای شعر سنت‌گرای معاصر
تصنیف
چهار پاره
قالبهای شعر نوگرای معاصر
قالب مسمط- ترکیب نو
قالب نیمایی (آزاد)
شعر سپید (بی وزن)
شعر حجم گرا
منابع و مآخذ

 


گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل: