شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

The Persian Poetry from the beginning to the 6th Century (H)کد کتاب : ۱۶۲۹
نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی, مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-811-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

Selecting a brief of rich and valuable treasure of written Persian literary works that could indicate, even a little, the genius, initiative, art, talent, enthusiasm and brilliant thoughts of Persian men of letters at the time of intellectual influence of Persian literature, is not an easy task, because all remained literary works of devoted people to this language that have been saved from the danger of destruction, are such a world of wonder and grace. All of these are so interesting and worthy that promenading in a hint of the collection will not free the enthused ones from observing other parts of it. By the middle of 6 century, that Dari became national language of Iranian nation, Persian poets had created tens of poetical works and made the power of Persian language, in reflection of materialistic as well as moral needs of Persian speaking people, eternal. Gradually, this language went beyond Iran’s borders and was officially recognized as second language of the world of Islam.

پیشگفتار مؤلف
مقدمه
فرهنگ و تمدن ایرانى
زبان و ادبیات ایرانى
تاریخ زبان فارسى
زبان فارسى و اوضاع تاریخى ـ سیاسى ایران در آغاز ورود اسلام
حکومتهاى ایرانى پس از اسلام تا اواخر قرن ششم
فصل اول: ظهور شعر فارسى (درى)
اولین شاعران پارسى‏گوى
فصل دوم: دوره اول شعر فارسى
سبک خراسانى
فصل سوم: انواع شعر فارسى
شعر حماسى
شعر غِنایى
شعر تعلیمى
ضمایم
واژه‌نامه
نمایه اشخاص
نمایه مکانها
نمایه کتابها
فهرست منابع و مآخذ

تألیف و چاپ متون درسی برای آموزش دانشجویان غیر فارسی‌زبان رشته زبان و ادبیات فارسی، یکی از مهم‌ترین نیازهای دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی است که بدین مهم اشتغال دارند. از این رو، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، تألیف کتابهایی را برای تدریس در این مراکز در دستور کار خود قرار داده‌اند. کتاب حاضر یکی از مجموعه متون درسی مذکور است که با همکاری نهادها و مراکز مورد اشاره و مشورت و نظارت شورای علمی بین‌الملل «سمت» تهیه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :