شعر ساده فارسی

Persian Simple Poetryکد کتاب : ۱۴۰۲
نویسنده (ها) : دکتر محمد دانشگر
Mohammad Daneshgar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-526-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

This book has been prepared for the purpose of teaching reading Persian poetry fluently and correctly. Thus the examples have been chosen from simple poems and at the end of each poem the definitions of difficult vocabularies and verses have been provided. At the end of each part students are provided with a number of poems to practice reading and comprehension. At the end of book, definitions of the vocabularies and idioms of these tasks and a short definition about the most important technical terms of the poems have been cited.

آغاز سخن
پیشگفتار
شعر را چگونه بخوانیم
بخش اول
خداوند رنگین کمان
پیغام دوستی و...
بخش دوم
باران
دوست و ...
بخش سوم
خواب نوشین
خشنودیِ دلها و ...
بخش چهارم
روستایی و شیر
یکصدا و ...
بخش پنجم
دنیای شعر
لحظه شعر گفتن و ...
بخش ششم
کیمیا
ایمان و ...
بخش هفتم
حِکایتِ هِجران
درسِ اُستاد و ...
بخش هشتم
دلِ بی عِلم
مادر و ...
بخش نهم
سفر به خیر
نِگَه دار، فُرصت و ...
بخش دهم
آیینه حق
گُلِ خنده و ...
بخش یازدهم
آواز عاشقانه
دانش و مال و ...
بخش دوازدهم
کَمینگَهِ عمر
صفای اشک و ...
بخش سیزدهم
برای خواندن و تمرین
درخت و ...
لغات و ترکیبات تمرینها
آشنایی با برخی از اصطلاحات
فهرست نام شاعران
فهرست منابع
فهرست اعلام

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. به همین منظور «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و با تجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل: