نگارش مقدماتی زبان فارسی

An Introduction to Persian Language Writingکد کتاب : ۱۴۰۱
نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-525-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

آغاز سخن

پیشگفتار

درس اول : املای فارسی

درس دوم : خط فارسی

درس سوم : مفرد و جمع

درس چهارم : نهاد و فعل

درس پنجم : انواع فعل

درس ششم : منفی، سؤالی و متضاد

درس هفتم : متعدی و مجهول

درس هشتم : ارکان جمله‌

درس نهم : قید و ضمیر

درس دهم : حذف و ادغام

درس یازدهم : پیشوند و پسوند

درس دوازدهم : کلمه‌ مرکب

درس سیزدهم : وابسته‌های پیشین و پسین

درس چهاردهم : چند نکته دیگر

درس پانزدهم : نشانه‌گذاری

پیوست

فهرست منابع و مآخذ

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :