ایران شناسی

IRANOLOGYکد کتاب : ۱۶۰۴
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا سعیدی و بهزاد بلمکی
Mohammad Reza Saeedi , PhD , Behzad Balmaki
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-778-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر بیستمین دوره کتاب سال دانشجو
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

ایران سرزمینی است در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه که از نظر وسعت هفدهمین کشور جهان محسوب می‌شود. شرایط زیست‌محیطی ایران به گونه‌ای است که از دورانهای گذشته همواره مورد توجه جوامع انسانی بوده است و فراوانی و تنوع آثار باستانی این مرز و بوم مؤید این امر است. از آنجا که مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان فارسی‌آموز غیر ایرانی‌اند، نگارندگان تلاش کرده‌اند تا حد امکان گزیده‌هایی از عظمت و شکوه فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ملی ایران را با زبانی ساده در قالب شش‌ فصل با عناوین زیر معرفی نمایند: جغرافیای طبیعی ایران، ویژگیهای سیاسی ـ اقتصادی ایران، ویژگیهای فرهنگی ایران، کلیات تاریخ ایران، جاذبه‌های گردشگری طبیعی در ایران، و استانهای ایران و جاذبه‌های فرهنگی ـ گردشگری آنها.

 


آغاز سخن
مقدمه
فصل اول: جغرافیای طبیعی ایران
فصل دوم: ویژگیهای سیاسی ـ اقتصادی ایران
فصل سوم: ویژگیهای فرهنگی ایران
فصل چهارم: کلیات تاریخ ایران
فصل پنجم: جاذبه‌های گردشگری طبیعی در ایران
فصل ششم: استانهای ایران و جاذبه‌های فرهنگی ـ گردشگری آنها
کتابنامه

 

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. به همین منظور «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی»، در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل: