گروه فلسفه و کلام

تعداد بازدید:۴۸۵۳

 

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا خادمی

پست الکترونیک: khademi@samt.ac.ir

اعضای گروه: 

کارشناس: رضوان صادقیان 

پست الکترونیک: sadeghian@samt.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱