گروه حقوق و فقه

تعداد بازدید:۵۴۰۲

 

مدیر گروه: دکتر حمید شهریاری

پست الکترونیک: shahriari@samt.ac.ir

اعضای گروه: 

کارشناس: هاله معیری 

پست الکترونیک: moayeri@samt.ac.ir

 

 

کلید واژه ها: حقوق و فقه

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۱