دانشگاه اصفهان

کتاب های با مشارکت «دانشگاه اصفهان»

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.

ژئومورفولوژی کارست

ژئومورفولوژی کارست

کد کتاب : ۲۰۸۵

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا نوجوان ، دکتر سمیه سادات شاه زیدی ، دکتر محمدحسین رامشت
Mohammad Reza Nojavan , PhD , Somayeh Sadat Shahzeidi , PhD , Mohammad Hossein Ramesht , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر (عملی - تطبیقها)

مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر (عملی - تطبیقها)

کد کتاب : ۱۷۷۹

نویسنده (ها) : الدکتور حمید احمدیان
Hamid Ahmadian, PhD

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

پویایی‌شناسی گروه برای تیمها

پویایی‌شناسی گروه برای تیمها

کد کتاب : ۱۶۷۷

نویسنده (ها) : دانیل لوی
Daniel Levi
مترجم (ها) : دکتر محمد اسماعیل انصاری و شهناز انصاری
Mohammad Esmaeil Ansari , PhD , Shanaz Ansari

قیمت : ۱۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ فاطمیان و حمدانیان

تاریخ فاطمیان و حمدانیان

کد کتاب : ۱۴۶۴

نویسنده (ها) : محمدعلی چلونگر
Mohammmad Ali Chelongar , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی

رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی

کد کتاب : ۱۴۵۵

نویسنده (ها) : دکتر احمدرضا نصر ، هدایت‌الله اعتمادزاده (دریکوندی) ، دکتر محمدرضا نیلی
Ahmad Reza Nasr , PhD , Hedayat Allah Etemadizadeh , Mohammad Reza Nili , PhD

قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

دینامیک جو در عرض میانه

دینامیک جو در عرض میانه

کد کتاب : ۱۳۰۸

نویسنده (ها) : جاناتان ای. مارتین
Jonathan E. Martin
مترجم (ها) : دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
S. A. Masoodian , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

بیوشیمی ورزشی

بیوشیمی ورزشی

کد کتاب : ۱۲۷۴

نویسنده (ها) : وسیلیس موگیوس
Vassilis Mougios
مترجم (ها) : دکتر نادر رهنما ، دکتر رضا نوری ، دکتر هادی روحانی ، دکتر سعیده شادمهری ، ندا آقایی ، یاسر صابری
N. Rahnama , PhD,R. Nuri , PhD,H. Rohani,PhD , N. Aghaei , Y. Saberi , S. Sh , PhDadmehri

قیمت : ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه: چگونه مغز با نیازهای ویژه یاد می‌گیرد

روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه: چگونه مغز با نیازهای ویژه یاد می‌گیرد

کد کتاب : ۱۲۴۱

نویسنده (ها) : دیوید ای. سوسا
David A. Sousa
مترجم (ها) : احمد یارمحمدیان ، محمدباقر کجباف
Ahmad Yarmohammadian , Mohammad Bagher Kajbaf

قیمت : ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

یادگیری مادام العمر: رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم

یادگیری مادام العمر: رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم

کد کتاب : ۱۲۴۰

نویسنده (ها) : صدیقه کریمی، دکتر احمد رضا نصر و دکتر کاظم بقراطیان
Sedigheh Karimi Ahmadreza Nasr , PhD Kazem Boghratian , PhD

قیمت : ۲۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

کد کتاب : ۱۰۷۱

نویسنده (ها) : دکتر اصغر منتظر القائم
Asghar Montazerolghaem , PhD

قیمت : ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

راهنماى بهبود تدریس در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالى

راهنماى بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالى

کد کتاب : ۹۵۰

نویسنده (ها) : رابرت کنن و دیوید نیول
Robert Cannon and David Newble
مترجم (ها) : دکتر احمد رضا نصر - حسین زارع - دکتر محمد جعفر پاک سرشت
Ahmad Reza Nasr , PhD , Hossein Zare , PhD Mohammad Jafar Pakseresht , PhD

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

جامعه شناسى قشرها و نابرابریهای اجتماعی

جامعه شناسى قشرها و نابرابریهای اجتماعی

کد کتاب : ۹۰۴

نویسنده (ها) : دکتر رسول ربانى ، دکتر ابراهیم انصارى
Rasoul Rabani , PhD , Ebrahim Ansari , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

جامعه‌شناسی شهری

جامعه‌شناسی شهری

کد کتاب : ۵۹۵

نویسنده (ها) : دکتر رسول ربانی ، با همکاری فریدون وحیدا
Rasoul Rabani , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

کد کتاب : ۴۶۰

نویسنده (ها) : دکتر حسین میرجعفری
Hosein Mirjafari , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جامعه‌شناسی جنگ و نیروهاى نظامی

جامعه‌شناسی جنگ و نیروهاى نظامی

کد کتاب : ۴۴۱

نویسنده (ها) : دکتر مهدى ادیبى سده
Mehdi Adibi sedeh , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری

طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری

کد کتاب : ۴۲۱

نویسنده (ها) : دیوید ر. بانی فیس
David R. Boniface
مترجم (ها) : دکتر هوشنگ طالبی ، دکتر محمدحسین علامت ساز ، آیت الله موسوی
Hooshang Talebi , PhD - Mohammad Hossein Alamatsaz , PhD - Ayatollah Mousavi

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸