راهنماى بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالى

A Handbook for Teachers in Universities of Colleges:A Guide to Improving Teaching Methodsگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۹۵۰
نویسنده (ها) : رابرت کنن و دیوید نیول
Robert Cannon and David Newble
مترجم (ها) : دکتر احمد رضا نصر - حسین زارع - دکتر محمد جعفر پاک سرشت
Ahmad Reza Nasr , PhD , Hossein Zare , PhD Mohammad Jafar Pakseresht , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه اصفهان
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
شابک : 978-964-8658-25-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال
مقدمه مترجمان
پیشگفتار
مقدمه چاپ اول
مقدمه چاپ سوم
مقدمه چاپ چهارم
فصل اول: کمک به یادگیری دانشجویان
فصل دوم: یادگیری دانشجو‌محور
فصل سوم: تدریس در گروههای کوچک
فصل چهارم: تدریس در گروههای بزرگ
فصل پنجم: ارائه سخنرانی یا مقاله در کنفرانس
فصل ششم: تدریس کلاسهای عملی و آزمایشگاه
فصل هفتم: آماده کردن مطالب یادگیری و یاددهی و استفاده از فناوری
فصل هشتم: برنامه‌ریزی درسی
فصل نهم: ارزیابی دانشجویان
فصل دهم: ارزشیابی از تدریس و یادگیری
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
این کتاب می‌تواند علاوه بر رفع نیاز کارگاههای آموزشی، روشها و فنون تدریس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، در درسهای روش تدریس و برنامه‌ریزی درسی رشته‌های علوم تربیتی و تربیت‌دبیر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ارسال با ایمیل: