مسائل آموزش و پرورش ایران

Educational Problems in Iranگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۸۷۲
نویسنده (ها) : دکتر احمد آقازاده
Ahmad Aghazadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳
شابک : 978-600-02-0290-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

بخش اول: کلیاتی در باب ویژگیهای آموزش و پرورش ایران از عصر قدیم تا کنون
فصل اول: تاریخچه آموزش و پرورش ایران
فصل دوم: سازمان اداری و اجرایی آموزش و پرورش
فصل سوم: مراحل آموزش
فصل چهارم: آموزش عالی

بخش دوم: اهم مسائل کنونی آموزش و پرورش
فصل پنجم: ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرورش
فصل ششم: نظام تربیت معلم و مسائل عمده آن در ایران
فصل هفتم: تحقیقات آموزشی و مسائل آن
فصل هشتم: مسائل آموزش عالی
فصل نهم: سخن پایانی (تحلیل یافته‌ها، طرح و شناسایی برخی دیگر از ...)

منابع و مآخذ
واژه‌نامه
نمایه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس مسائل آموزش و پرورش ایران به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :