پویایی شناسی گروه برای تیمها

GROUP DYNAMICS for Teamsگروه‌ها : علوم اجتماعی
کد کتاب : ۱۶۷۷
نویسنده (ها) : دانیل لوی
Daniel Levi
مترجم (ها) : دکتر محمد اسماعیل انصاری و شهناز انصاری
Mohammad Esmaeil Ansari , PhD , Shanaz Ansari
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه اصفهان
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-600-110-062-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۵٬۰۰۰ ریال

تیم، ترکیب و گونه‌ای خاص از یک گروه است که اعضای آن، با همکاری متقابل، برای دستیابی به یک هدف مشترک کار و تلاش می‌کنند. بهره‌گیری از تیمها در سازمانها، به ویژه در قرن اخیر، تغییر کرده است؛ زیرا در این عصر مطالعه علمی پویایی گروه به یک زمینه پژوهشی منظم تغییر و تحول یافته است. مطالعه علمی پویایی گروه باعث شده است تا شناخت بیشتری نسبت به نحوه عملکرد تیم و چگونگی بهبود سطح کار آن پیدا کنیم. در شکلهای جدید سازمانی، تیمها جایگزین بسیاری از وظایف مدیریت سنتی می‌شوند؛ آنها با ایجاد شیوه‌ای جدید برای انسجام و هماهنگی بخشهای مختلف یک سازمان برنامه‌ریزی می‌کنند؛ و قادرند این کار را در حالتی مناسب‌تر و مقرون به صرفه‌تر نسبت به طبقات سازمانی سنتی انجام دهند. تیمها، کارها را بهتر انجام می‌دهند، سریع‌تر می‌اموزند و سادهتر از ساختارهای کار سنتی تغییر می‌کنند. این مشخصه‌ها مورد نیاز سازمانهای مدرن است.

یادداشت مترجمان
قدردانی نویسنده
مقدمه
شرح مختصر
بخش اول: ویژگیهای تیم
فصل اول: شناخت تیم
فصل دوم: تعریفی از موفقیت تیم
بخش دوم: فرایندهای کار تیمی
فصل سوم: شروع کار تیم
فصل چهارم: درک فرایندهای اساسی تیم
فصل پنجم: همکاری و رقابت
فصل ششم: برقراری ارتباط
بخش سوم: مسائل پیش روی تیمها
فصل هفتم: مدیریت تضاد
فصل هشتم: قدرت و نفوذ اجتماعی
فصل نهم: تصمیم‌گیری
فصل دهم: رهبری
فصل یازدهم: حل مشکل
فصل دوازدهم: خلاقیت
فصل سیزدهم: تنوع
بخش چهارم: تیمهای مشغول به کار
فصل چهاردهم: فرهنگ سازمانی
فصل پانزدهم: تیمهای الکترونیکی
فصل شانزدهم: تیمهای کاری
فصل هفدهم: تیم‌سازی
منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی برای درس «پویایی گروهی»، و همچنین رشته‌های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای درس «تحلیل رفتاری-رفتار سازمانی» هر کدام به ارزش 2 واحد و به عنوان منبع اصلی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: