بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

کتاب های با مشارکت «بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی»

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰ مورد.

گزیده متون تفسیری فارسی با تأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

گزیده متون تفسیری فارسی با تأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

کد کتاب : ۱۸۲۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
Mohammad Mahdi Rokni Yazdi , PhD

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مختصر العروض و القوافی

مختصر العروض و القوافی

کد کتاب : ۱۵۹۷

نویسنده (ها) : ابو الفتح عثمان بن جنی
Ibn Jeni
مترجم (ها) : قیس بهجت العطّار
Qays Bahjat al-Attar

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

موسوعه قواعد الاعداد

موسوعه قواعد الاعداد

کد کتاب : ۱۴۶۲

نویسنده (ها) : عبدالحسین الانصاری
Abd al-Husain al-Ansari

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

مهارت های تحقیق و مأخذ شناسی علوم اسلامی

مهارت های تحقیق و مأخذ شناسی علوم اسلامی

کد کتاب : ۱۴۴۸

نویسنده (ها) : دکتر حسین صابری
Hossein Saberi , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره‌وری در اسلام

حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره‌وری در اسلام

کد کتاب : ۱۲۳۹

نویسنده (ها) : سعید نظری توکلی
Saeid Nazari Tavakkoli

قیمت : ۱۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

الدرر فی شرح الایجاز

الدرر فی شرح الایجاز

کد کتاب : ۱۱۸۳

نویسنده (ها) : دکتر علی هاشم الاسدی

قیمت : ۲۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

حضانت کودکان در فقه اسلامی

حضانت کودکان در فقه اسلامی

کد کتاب : ۱۰۴۴

نویسنده (ها) : دکتر سعید نظری توکلی
S`aid Nazari Tawakkuli

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

کد کتاب : ۹۹۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

کد کتاب : ۹۹۲

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

کد کتاب : ۹۹۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

گزیده متون تفسیری فارسی

گزیده متون تفسیری فارسی

کد کتاب : ۹۸۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی رکنی یزدی ، دکتر عبدالله رادمرد
Mohammad -Mahdi Rokni Yazdi , PhD , Abdollah Radmard , PhD

قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی

فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی

کد کتاب : ۹۲۸

نویسنده (ها) : حسین مدرسی
Hossein Modarresi

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

کد کتاب : ۹۰۲

نویسنده (ها) : دکتر امیر اکبری
Amir Akbari , PhD

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

کد کتاب : ۶۵۱

نویسنده (ها) : دکترمحمد امینیان مدرس
Mohammad Aminian Modarres , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مختصر تاریج الادب العربی: فی ضوء المنهج الاسلامی

مختصر تاریج الادب العربی: فی ضوء المنهج الاسلامی

کد کتاب : ۵۷۴

نویسنده (ها) : الدکتور محمود البستانی
Mahmud al -Bustani , PhD

قیمت : ۱۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

ورزش و جامعه

ورزش و جامعه

کد کتاب : ۵۶۲

نویسنده (ها) : امین انور الخولی
Amin Anwar al-Khawli
مترجم (ها) : دکتر حمید رضا شیخی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

مفقودان و ایثار گران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی

مفقودان و ایثار گران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی

کد کتاب : ۵۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمد امینیان مدرس
Mohammad Aminian Modarress , PhD

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض

فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض

کد کتاب : ۴۹۴

نویسنده (ها) : حسین مدرسی
Hossein Modarresi

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳