حضانت کودکان در فقه اسلامی

Child Custody in the Islamic Lawکد کتاب : ۱۰۴۴
نویسنده (ها) : دکتر سعید نظری توکلی
S`aid Nazari Tawakkuli
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
شابک : 978-964-530-098-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۵۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال
سپاس و تقدیر
پیش‌درآمد
بخش اول: بررسی مسایل حقوقی شیردهی کودکان (رضاع)
فصل اول: جایگاه شیر مادر در متون دینی
فصل دوم: زمان شیردهی مادر
فصل سوم: وظایف مادر در دوره شیردهی
فصل چهارم: وظایف پدر در دوره شیردهی
فصل پنجم: وظایف متقابل پدر و مادر در دوره شیردهی
فصل ششم: وظایف جانشینان پدر در دوره شیردهی
فصل هفتم: چگونگی از شیر گرفتن کودک
فصل هشتم: سپردن کودک به دایه
بخش دوم: بررسی مسایل حقوقی نگهداری کودکان (حضانت) پیشگفتار: نگهداری کودکان در قرآن کریم
فصل اول: مباحث مقدماتی
فصل دوم: مراحل نگهداری کودکان
فصل سوم: شرایط نگهداری کودکان
فصل چهارم: روابط پدر و مادر در دوره نگهداری کودک
فصل پنجم: نگهداری از سایر افراد
فصل ششم: کودکان در نظام برده‌داری
بخش سوم: بررسی مسایل حقوقی کودکان سرراهی (لقیط)
فصل اول: مباحث مقدماتی
فصل دوم: شرایط نگهداری از کودکان سرراهی
فصل سوم: مسایل حقوقی کودکان سرراهی
فصل چهارم: مسایل کیفری کودکان سرراهی
فصل پنجم: اختلاف در باره کودکان سرراهی
فصل ششم: رابطه خویشاوندی با کودکان سرراهی
فصل هفتم: خویشاوندی مجازی
فصل هشتم: دین و آیین کودکان سرراهی
بخش چهارم: نقد و بررسی اسناد روایات بررسی روایات بخش اول
بررسی روایات بخش دوم
بررسی روایات بخش سوم
منابع
این کتاب با عنوان حضانت کودکان در فقه اسلامی حاصل اندیشه و پژوهش جناب آقای دکتر سعید نظری توکلی است که در قالب پژوهشی مبنایی و با حمایت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد و از سوی این بنیاد و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» به جامعه علمی و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی فقه و حقوق اسلامی تقدیم می‌شود.
ارسال با ایمیل: