وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

La fondation pieuse du point de vue de droit et Loisگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۶۵۱
نویسنده (ها) : دکترمحمد امینیان مدرس
Mohammad Aminian Modarres , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-459-687-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال
پیشگفتار
مقدمه
1-ماهیت وقف
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ تعریف وقف
فصل سوم ـ انعقاد وقف
فصل چهارم ـ ارکان وقف
فصل پنجم ـ اثبات وقف
فصل ششم ـ مشروعیت جهت وقف
2-اداره وقف
فصل هفتم ـ اداره‌کنندگان موقوفه
فصل هشتم ـ نحوه اداره موقوفه
3-پایان وقف
فصل نهم ـ تلف موقوفه
فصل دهم ـ اخذ به شفعه در وقف
فصل یازدهم ـ فروش موقوفه
فصل دوازدهم ـ غصب موقوفه
منابع
چاپ سوم با اصلاحات
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس «حقوق مدنی 2» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: