تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

A History of the Tahirid Rule Form Beginning to Endگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۹۰۲
نویسنده (ها) : دکتر امیر اکبری
Amir Akbari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
شابک : 964-444-827-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال
با سپری شدن روزگاری دراز از سقوط امپراتوری ساسانی، طاهریان نخستین حکومت ایرانی را در شرق ایران برپای داشتند. اینان آغازگر تحولات بنیادین در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی شدند و در سایه تدبیر و کفایت خردمندانه در اداره امور قلمرو وسیع خویش طی نیم قرن و همچنین داشتن مناسبات تنگاتنگ با خلافت عباسی، زمینه‌های لازم برای دست‌یابی تدریجی ایرانیان به مقاصد سیاسی دیرینه و کسب استقلال نسبی را فراهم آوردند. در این راستا به‌ویژه شیوه زمامداری عادلانه و بی‌بدیل عبدالله‌بن طاهر پس از دو قرن حاکمیت اعراب مسلمان بر ایران کاملاً چشمگیر بود. بر همین اساس با تلاشهایی که در این عصر صورت گرفت. دستاوردهای ارزشمندی در عرصه شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و حتی استدلال زبان و ادب پارسی بروز کرد که مقتضیات مناسبی را برای آغاز یک جریان عمیق گسترده در عرصه‌های گوناگون ایران پدیدار ساخت.
مقدمه
بخش اول: تحولات سیاسی خراسان در قرن اول و دوم هجری
فصل اول: نگاهی بر پیشینه تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی
فصل دوم: حضور خلفای عباسی در خراسان و بروز تحولات بنیادین
بخش دوم: ایام حکمرانی طاهریان در خراسان
فصل سوم: نگاهی بر پیشینه تاریخی خاندان طاهری
فصل چهارم: طاهربن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد
فصل پنجم: خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به بغداد
فصل ششم: قدرتیابی طاهر در خراسان
فصل هفتم: حکومت طلحه بن طاهر در خراسان
فصل هشتم: ایام حکمرانی عبدالله بن طاهر در خراسان
فصل نهم: آخرین حکام طاهری در خراسان
فصل دهم: تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد
بخش سوم: اوضاع فرهنگی و تمدنی عصر طاهریان
فصل یازدهم: بررسی ساختار اداری، نظام کشوری و لشکری در عصر طاهریان
فصل دوازدهم: اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری
فصل سیزدهم: اوضاع اجتماعی، مذهبی و تحولات فرهنگی خراسان در عصر طاهریان
فصل چهاردهم: مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و قدرتهای همجوار
فهرست منابع
نمایه
این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان بخشی از درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: