تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

The History of Maghreb and Its Civilization Volume 2کد کتاب : ۹۹۲
نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-530-037-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۶۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
تمهید
فاطمیان در افریقیه و مغرب
دولت فاطمی در مغرب
منابع
صقلیه اسلامی از فتح تا سقوط آن به دست نورمانها
صقلیه در عصر فاطمی
افریقیه و مغرب از انتقال فاطمیان به مصر تا تشکیل دولت مرابطان دولت زیریان صنهاجی در افریقیه و مغرب میانه
تمهید
حمله هلالیان
دولت حمادیان اصحاب قلعه
تمهید
ارزیابی دولتین بنی زیری
دولتهای کوچک بربری و عربی
تحولات فرهنگی و اجتماعی مغرب در خلال قرن چهارم و پنجم هجری دولتهای مرابطان و موحّدان و حفصیان
مرابطان
مرابطان
حکومت موحدان
حکومت موحّدان
حکومت حفصیان
حفصیان
حکومت حفصیان در افریقیه و برخی نواحی مغرب میانه
منابع
نمایه

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: