دانشگاه تهران

کتاب های با مشارکت «دانشگاه تهران»

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.

باستان‌شناسی ایران ساسانی

باستان‌شناسی ایران ساسانی

کد کتاب : ۲۵۰۴

نویسنده (ها) : دکتر میثم لباف خانیکی
Meysam Labbaf-Khaniki , PhD

قیمت : ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

مدیریت منابع انسانی بین المللی (نظریه و عمل)

مدیریت منابع انسانی بین المللی (نظریه و عمل)

کد کتاب : ۱۴۵۱

نویسنده (ها) : دکتر علی نقی امیری و بلال پناهی
Alinaghi Amiri , PhD Belal Panahi

قیمت : ۵۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران

سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران

کد کتاب : ۸۲۲

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد حسینی
Seyed Mohammad Hosseini , PhD

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کد کتاب : ۷۷۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعی ، علی سعیدی
Reza Raei , PhD , Ali Saeedi , PhD

قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

مدل‌سازی ریاضی

مدل‌سازی ریاضی

کد کتاب : ۷۳۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان
Mohammad Reza Mehregan , PhD

قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

کد کتاب : ۷۲۸

نویسنده (ها) : سیدمحمد مقیمی
Seyyed Mohammad Moqeemi , PhD

قیمت : ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت

ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت

کد کتاب : ۵۱۴

نویسنده (ها) : ر. مای لی ، پ. ربرتو
R. Meili - P. Robertoux
مترجم (ها) : دکتر محمود منصور
M. Mansour. PhD

قیمت : ۴۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

تفسیر جوامع الجامع: جلد چهارم

تفسیر جوامع الجامع: جلد چهارم

کد کتاب : ۳۵۶

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۸

تفسیر جوامع الجامع: جلد سوم

تفسیر جوامع الجامع: جلد سوم

کد کتاب : ۳۲۹

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

تفسیر جوامع الجامع: جلد دوم

تفسیر جوامع الجامع: جلد دوم

کد کتاب : ۳۲۸

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بنالحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات:دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

تفسیر جوامع الجامع: جلد اول

تفسیر جوامع الجامع: جلد اول

کد کتاب : ۳۲۷

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات:دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷