اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

Local Government Administration, The Councils and Municipalities Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۷۲۸
نویسنده (ها) : سیدمحمد مقیمی
Seyyed Mohammad Moqeemi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, دانشگاه تهران
آخرین بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-765-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
تعداد صفحات : ۴۲۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

پیشگفتار بخش اول: کلیات حکومتهای محلی

فصل اول: مدیریت دولتی و حکومتهای محلی
فصل دوم: ماهیت حکومتهای محلی
فصل سوم: سبکهای سازماندهی مدیریت در بخش عمومی و جایگاه...

بخش دوم:کارکردهای مدیریت در حکومتهای محلی
فصل چهارم: رویکرد سیستمی به حکومت محلی
فصل پنجم: برنامه‌ریزی در حکومتهای محلی
فصل ششم: سازماندهی در حکومتهای محلی
فصل هفتم: مدیریت منابع انسانی در حکومتهای محلی
فصل هشتم: هدایت و رهبری در حکومتهای محلی
فصل نهم: کنترل و نظارت در حکومتهای محلی

بخش سوم: حکومتهای محلی تطبیقی
فصل دهم: حکومتهای محلی با الگوی انگلیسی
فصل یازدهم: حکومتهای محلی با الگوی فرانسوی
فصل دوازدهم: حکومتهای محلی با الگوی روسی
فصل سیزدهم: حکومتهای محلی با الگوی آمریکایی

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سازمانهای محلی و شهرداریها» به ارزش 3 واحد و منبع کمکی «درس مبانی مدیریت دولتی» تدوین شده است. علاوه بر آن دانشجویان رشته‌های مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند از آن به عنوان منبع اصلی و کمکی استفاده نمایند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :