تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی

Public Policy-Makingگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۲۷
نویسنده (ها) : دکتر سیدمهدی الوانی
Seyyed mehdi Alvani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0352-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۶۹
آخرین نوبت چاپ : ۲۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۸۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

مقدمه: خط‌مشی عمومی، بعدی جدید در مدیریت امروز
فصل اول: تعریف و مفهوم خط مشی عمومی
فصل دوم: فرایند عقلایی خط مشی‌گذاری عمومی
فصل سوم: خط مشی‌گذاری، فرایندی سیاسی و مبتنی بر قدرت
فصل چهارم: خط مشی‌گذاری فرایندی سازمانی
فصل پنجم: نقش ارزشها در خط مشی‌گذاری عمومی ـ مشورت و توکّل
فصل ششم: مشکلات و تنگناهای خط مشی‌گذاری عمومی
فصل هفتم: الگوی اقتضایی خط مشی‌گذاری عمومی

منابع و مآخذ

این کتاب برای استفاده دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در درسهای «تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی» و «فرایند خط مشی‌گذاری» تهیه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :