مدل‌سازی ریاضی

Mathematical Modelingگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۷۳۴
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان
Mohammad Reza Mehregan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, دانشگاه تهران
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0176-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۸
تعداد صفحات : ۳۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

فصل اول ـ مدل و مدل‌سازی
فصل دوم ـ مدلهای کاربردی برنامه‌ریزی خطی
فصل سوم ـ کاربرد برنامه‌ریزی خطی در صنعت
فصل چهارم ـ کاربرد برنامه‌ریزی خطی در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری
فصل پنجم ـ کاربرد برنامه‌ریزی خطی در زمینه گوناگون
فصل ششم ـ مدل‌سازی برنامه‌ریزی عدد صحیح منابع و مأخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت صنعتی و بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدل‌سازی ریاضی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. در ضمن می‌تواند به عنوان منبع کمکی درس «تحقیق در عملیات» نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ارسال با ایمیل: