حقوق انتقال فناوری

Technology Transfer Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۶۷۹
نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم رهبری
Ebrahim Rahbari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳
شابک : 978-964-530-871-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۶۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب حقوق انتقال فناوری به موضوعی می‌پردازد که دارای طبعی میان‌رشته‌ای بوده، تعاملات گسترده‌ای با حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق قراردادی، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق رقابت دارد. کتاب حاضر می‌کوشد در این چهارچوب، با تعمق در ادبیات موجود حقوقی و با بررسی قواعد، اسناد و گزارشهای بین‌المللی و کاوش در موضع حقوقی کشورهای پیشرو و رهیافتها و مطالبات کشورهای در حال توسعه و به خصوص تأمل در موازین کنونی حقوق ایران، ابعاد متنوع حقوق انتقال فناوری را از منظری تحلیلی، تطبیقی و نقادانه تبیین سازد. مطالعه کتاب حقوق انتقال فناوری برای دانشجویان حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی و مدیریت (گرایش انتقال تکنولوژی) و علاقه‌مندان به انجام فعالیتهای پژوهشی در این حوزه سودمند خواهد بود. افزون بر این، مطالب این کتاب به شرکتها، نهادها و سازمانهایی که مایل به انعقاد قراردادهای ناظر به انتقال فناوری هستند، نیز کمک می‌کند تا درکی کلی و اصولی از این مقوله به دست آورند.

مقدمه
بخش نخست: حقوق انتقال فناوری: قواعد بنیادین، مفاهیم کلی

فصل نخست: فناوری و انتقال آن
فصل دوم: انتقال فناوری در بستر تجارت بین‌الملل
فصل سوم: تعامل حقوق انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری
فصل چهارم: انتقال فناوری در نظام حقوقی ایران

بخش دوم: قراردادهای انتقال فناوری
فصل نخست: انتقال فناوری از رهگذر قراردادهای مستقیم (واگذاری حقوق)
فصل دوم: انتقال فناوری از طریق قراردادهای خدماتی (شیوه خرد یا جزئی)

بخش سوم: انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی
فصل نخست: انتقالفناوری در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
فصل دوم: انتقال فناوری از مجرای سرمایه‌گذاری مشترک
فصل سوم: قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌محور (ساخت‌محور) و انتقال فناوری

بخش چهارم: انتقال فناوری و حقوق رقابت
فصل نخست: پیوند حقوق رقابت و قراردادهای انتقال فناوری
فصل دوم: موضع رقابتی رویه‌ها و تحدیدات در قراردادهای انتقال فناوری

بخش پنجم: قرارداد انتقال فناوری: مدل پیشنهادی
فصل نخست: کلیات و قواعد بنیادین قرارداد انتقال فناوری
فصل دوم: چهارچوب و محتوای قرارداد انتقال فناوری

جمع‌بندی، دستاوردها و پیشنهادها
منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق انتقال فناوری» به ارزش 2 واحد و رشته حقوق تجارت بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق انتقال تکنولوژی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :