فراخوان مطالعات محیط انسان‌ساخت

تعداد بازدید:۱۸۸۲

 

فراخوان مقاله

دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات محیطی، نشریه گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» از تمامی اساتید، صاحب‌نظران و دانشجویان فعال در زمینه‌های ذیل دعوت می‌نماید، مقالات و دستاوردهای جدید علمی خود را از طریق سامانه اختصاصی این نشریه جهت بررسی برای انتشار ارسال فرمایند.

 

محورهای مقاله:

  • بنیان‌های نظری مرتبط با علوم محیطی
  • رفتارهای فضایی
  • ساخت و بازساخت محیط شهری و روستایی
  • نظام سکونتگاهی
  • نظام شبکه ای

 

آدرس دریافت مقالات: http://hmes.samt.ac.ir

مهلت ارسال مقالات: نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰

تلفن جهت تماس: ۴۴۲۴۸۷۷۶  ۴۴۲۳۴۸۴۳   (داخلی ۲۴۵)

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۰