فراخوان حوزه «علوم انسانی پزشکی»

تعداد بازدید:۳۷۹۲

 

بسمه تعالی

 

فراخوان جذب طرح‌های پژوهشی در حوزه «علوم انسانی پزشکی»

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیِ «سمت» آماده دریافت طرح‌های پژوهشی در حوزه «علوم انسانی پزشکی» (Medical Humanities) است.

 

مأموریت

طراحی و انجام پژوهش‏های بنیادی و کاربردی به منظور تولید دانش در زمینه علوم انسانیِ پزشکی، در جهت تأمین منابع علمی دانشگاهی.

 

هدف غایی

تحول و ارتقاء علوم انسانی پزشکی از طریق زمینه‌سازی، تسهیل، و ترغیب نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی پزشکی.

 

هدف‌های کلی

  ۱. شناخت و نقد بنیان‌‏های نظری دیدگاه‌های مطرح در علوم انسانی پزشکی

  ۲. رصد و بررسی جریان‏‌های فکری نو و مسائل نوپدید در علوم انسانی پزشکی

  ۳. مطالعه موضوع‌ها و مسائل وابسته به فرهنگ در علوم انسانی پزشکی

  ۴. مطالعات بین فرهنگی در علوم انسانی پزشکی

  ۵. مطالعه موضوع‌‌ها و مسائل علوم انسانی پزشکی با تکیه بر معرفت‌شناسی اسلامی

 

حیطه‌های پژوهشی در علوم انسانی پزشکی

● اخلاق پزشکی/زیستی

● ارتباطات پزشکی

● ارتقاء سلامت

● اقتصاد سلامت

● انسان‌شناسی پزشکی

● آسیب‌ها و سلامت اجتماعی

● آموزش پزشکی

● بهداشت کار

● تاریخ پزشکی

● جامعه‌شناسی پزشکی

● حقوق پزشکی

● حقوق سلامت

● زیبایی‌شناسی پزشکی

● سلامت الکترونیک

● سلامت جامعه‌محور

● سلامت جمعیت

● سلامت سالمندی

● سلامت معنوی

● سیاست‌گذاری‌های سلامت

● عدالت در سلامت

● علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

● فساد در نظام سلامت

● فقه پزشکی

● کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

● مدیریت سلامت و منابع انسانی

● معارف اسلامی و علوم سلامت

● معرفت‌شناسیِ پزشکی و روش‌شناسیِ پژوهش علمی

 

شرایط طرح‌های پژوهشی

  ۱. پژوهشگر عضو هیأت علمی دانشگاه یا پژوهشگاه باشد.

  ۲. سابقه کار پژوهشی در حوزه پژوهش داشته باشد.

  ۳. رزومه پژوهشگر به همراه طرح پژوهشی پیشنهادی فرستاده شود.

 

راه‌های ارتباطی

مدیر کارگروه: دکتر ناصر آقابابائی

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳، ۴۴۲۴۸۷۷۶، ۴۴۲۴۷۶۳ (داخلی ۳۹۵)

پست الکترونیکی: naseragha@gmail.com

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹