فراخوان گروه زبان و ادبیات عربی

تعداد بازدید:۲۴۸۳

 

بسمه تعالی

 

طرح فراخوان تولید محتوای علمی

گروه تخصصی زبان و ادبیات عربی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی «سمت» از همه استادان، پژوهشگران، مؤلفان و مترجمان عرصه زبان و ادبیات عربی برای مشارکت در طرح تولید محتوای علمی در محورهای هفت‌گانه زیر دعوت به همکاری می‌نماید:

   ۱. تألیف یا تصنیف منابع آموزشی

   ۲. تألیف یا تصنیف منابع کمک آموزشی

   ۳. تألیف یا تصنیف منابع مرجع و کتب مبنایی

   ۴. طراحی و تولید نرم‌افزار

   ۵. ترجمه (از عربی به فارسی و از فارسی به عربی)

   ۶. انتشار آثار مؤلفان دانشگاه‌های خارجی

   ۷. طرح‌های پژوهشی

علاقه‌مندان جهت تکمیل فرم پیشنهادها و اطلاع از جزئیات طرح به آدرس www.samt.ac.ir/fa/page/118 مراجعه نمایند.

آدرس پست الکترونیکی طرح: farakhan_arabi@samt.ac.ir

 

باسمه العلیم

مشروع الدعوه إلى المساهمه فی إنتاج المضمون العلمی للغه العربیه

یسر قسم اللغه العربیه وآدابها بمنظمه "سمت" الإیرانیه المعنیه بدراسه وتدوین الکتب المنهجیه الجامعیه فی العلوم الإنسانیه أن یعلن عن دعوته لکافه الأساتذه و الباحثین و المؤلفین و المترجمین فی مجال اللغه العربیه للمساهمه فی مشروع إنتاج المضامین و المواد العلمیه للغه العربیه وآدابها حسب المحاور التالیه:

   ۱. تألیف المصادر التعلیمیه أو تدوینها

   ۲. تألیف المصادر المساعده أو تدوینها

   ۳. تألیف المصاىر الأساسیه و العلمیه

   ۴. تصمیم و إعداد البرامج الحاسوبیه و تطبیقاتها

   ۵. الترجمه و التعریب

   ۶. المؤلفات العلمیه و التعلیمیه للأساتذه الأجانب

   ۷. المشاریع البحثیه

فعلى الراغبین للمساهمه مراجعه موقع المنظمه بالعنوان التالی: www.samt.ac.ir/fa/page/118

لأجل التعرف على تفاصیل الخطه وملئ الإستمارات الخاصه لتقىیم خططهم المقترحه ومن ثم إرسالها عبر البرید الإلکترونی بالعنوان التالی: farakhan_arabi@samt.ac.ir

قسم اللغه العربیه و آدابها

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹