مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

کتاب های با مشارکت «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)»

نمایش ۱۹ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.

نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی

نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی

کد کتاب : ۱۷۱۱

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا دل افکار
Alireza Delafkar , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

اخلاق اسلامی (بر گرفته از آثار آیت الله محمدتقی مصباح یزدی)

اخلاق اسلامی (بر گرفته از آثار آیت الله محمدتقی مصباح یزدی)

کد کتاب : ۱۶۷۵

نویسنده (ها) : حسن صادقی
Hassan Sadeqi , Mahmoud Fathali

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

درآمدی به نظام حکمت صدرائی: جلد سوم: انسان شناسی

درآمدی به نظام حکمت صدرائی: جلد سوم: انسان شناسی

کد کتاب : ۱۶۴۲

نویسنده (ها) : عبدالرسول عبودیت
Abd al-Rassūl Obūdiyyat

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد اول)

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد اول)

کد کتاب : ۱۵۲۰

نویسنده (ها) : جعی از نویسندگان زیر نظر : دکتر محمد فنایی اشکوری
Mohammad Fanaei Eshkevari , PhD

قیمت : ۸۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

آسیب شناسی انقلاب اسلامیبر اساس وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره)

آسیب شناسی انقلاب اسلامیبر اساس وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره)

کد کتاب : ۱۴۶۱

نویسنده (ها) : حجه الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
Hojjat-al-Islam Qasim Shaban-nia , PhD

قیمت : ۳۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

خطوط کلی حکمت متعالیه

خطوط کلی حکمت متعالیه

کد کتاب : ۱۳۳۹

نویسنده (ها) : عبدالرسول عبودیت
Abd-al-Rasul Obudiyyat

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

کلام جدید

کلام جدید

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۳۳۷

نویسنده (ها) : دکتر حسن یوسفیان
Hassan Yusofian , PhD

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

فلسفه مقدماتی برگرفته از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

فلسفه مقدماتی برگرفته از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

کد کتاب : ۱۲۶۷

نویسنده (ها) : عبدالرسول عبودیت
Abd-al-Rasul Obudiyyat

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

درآمدی به نظام حکمت صدرائی : جلد دوم : معرفت شناسی و خداشناسی

درآمدی به نظام حکمت صدرائی : جلد دوم : معرفت شناسی و خداشناسی

کد کتاب : ۱۱۳۴

نویسنده (ها) : عبدالرسول عبودیت
Abd al-Rasul Obudiyyat

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

کد کتاب : ۱۰۵۵

نویسنده (ها) : پت جوینت و ملکم وارنر
Pat Joynt Malcolm Warner
مترجم (ها) : دکتر محمد تقی نوروزی
Mohammad-Taghi Norouzi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (جلد اول) : هستی شناسی و جهان شناسی

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (جلد اول) : هستی شناسی و جهان شناسی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۰۲۹

نویسنده (ها) : عبدالرسول عبودیت
Abd al-Rasul Obudiyyat

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸