الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

مدیر گروه: ---

 

کارشناس: مریم فلاح شجاعی

f.shojaei۲۱@gmail.com / shojaei@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:  ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۳۴

سال تأسیس: ۱۳۷۰

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. حجه السلام محمد واعظ زاده خراسانی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳؛
    ۲. دکتر هادی عالم زاده از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸؛
    ۳. دکتر شهره روغنی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴؛
    ۴. دکتر محمد سپهری از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵؛
    ۵. دکتر شهره روغنی.

کتاب های گروه الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۴۱ مورد.

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

کد کتاب : ۹۹۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

کد کتاب : ۹۹۲

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

کد کتاب : ۹۹۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

کد کتاب : ۹۸۷

نویسنده (ها) : دکتر صالح احمد العلى
Salih Ahmad al-Ali , PhD
مترجم (ها) : دکتر هادى انصارى
Hadi Ansari , PhD

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

کد کتاب : ۹۷۲

نویسنده (ها) : عبدالحى کتانى
Abdulhayye Kattani
مترجم (ها) : علیرضا ذکاوتى قراگزلو
Ali. R. Zekavati Gharagoouzlu

قیمت : ۸۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

متون تاریخی و جغرافیایی به فارسی

متون تاریخی و جغرافیایی به فارسی

کد کتاب : ۹۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد سپهرى
Mohammad Sepehri , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ تشیع (جلد۲): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

تاریخ تشیع (جلد۲): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

کد کتاب : ۹۳۷

نویسنده (ها) : محمودحیدرى آقایىقاسم خانجانى حسین فلاح زادهرمضان محمدى
H. Hoseiniyan Moqaddam , M.Dadash Nejad , H. Moradi Nasab , M. R. Hedayat Panah

قیمت : ۱۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ تشیع (جلد ۱) : دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

تاریخ تشیع (جلد ۱) : دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

ناشر : سمت

کد کتاب : ۹۳۶

نویسنده (ها) : محمود حیدرى آقایى ، قاسم خانجانى ، حسین فلاح زاده ، رمضان محمدى
M. Heidari Aqaee , Q. Khanjani , H. Fallah Zadeh , R. Mohammadi

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۷

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

ناشر : سمت

کد کتاب : ۸۵۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدکاظم مکى
Mohammad Kazem Makki , PhD
مترجم (ها) : دکتر محمد سپهرى
Mohammad Sepehri , PhD

قیمت : ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۲)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۲)

کد کتاب : ۷۴۶

نویسنده (ها) : دکتر حسین قراخانلوحسین قراخانلو
Hosein Gharachanloo , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

قرائت متون معاصر

قرائت متون معاصر

کد کتاب : ۷۲۴

نویسنده (ها) : دکتر مصطفى جبارىاحسان اسمعیلى طاهرى
Mostafa Jabbary , PhD - Ehsan Ismeily Tahery

قیمت : ۹٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی

کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی

کد کتاب : ۶۸۰

نویسنده (ها) : دکتر شهره روغنى
Shohreh Rowghani , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

کد کتاب : ۶۲۳

نویسنده (ها) : دکتر مرتضى اسعدى
Morteza Asadi , PhD

قیمت : ۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

اسلام و تمدن اسلامی (۲)

اسلام و تمدن اسلامی (۲)

کد کتاب : ۵۸۰

نویسنده (ها) : آندره میکل با همکارى هانرى لوران
André Miquel d`Henry Laurens
مترجم (ها) : دکتر حسن فروغى
Hassan Foroughi

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

اسلام و تمدن اسلامی (۱)

اسلام و تمدن اسلامی (۱)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۷۹

نویسنده (ها) : آندره میکل با همکارى هانرى لوران
André Miquel d`Henry Laurens
مترجم (ها) : دکتر حسن فروغى
Hassan Foroughi , PhD

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مطالعات اسلامی در غرب

مطالعات اسلامی در غرب

کد کتاب : ۵۷۸

نویسنده (ها) : دکتر محسن الویرى
mohsen Alviri , PhD

قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۱)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۱)

کد کتاب : ۵۰۸

نویسنده (ها) : دکتر حسین قراخانلو
Hosein Gharchanloo , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

کد کتاب : ۳۸۱

نویسنده (ها) : جمعى از مؤلفان زیر نظر حجه الاسلام والمسلمین رسول جعفریان
A Group of Authors

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴