سایر زبانها

کتاب های گروه سایر زبانها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا: بررسی تطبیقی

سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا: بررسی تطبیقی

کد کتاب : ۲۲۰۲

نویسنده (ها) : دکتر ایمان منسوب بصیری
Iman Mansub Basiri , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

دستور زبان ارمنی (برای فارسی زبانان)

دستور زبان ارمنی (برای فارسی زبانان)

کد کتاب : ۱۳۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد ملک محمدی

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرانسه برای دانشجویان رشته علوم

فرانسه برای دانشجویان رشته علوم

کد کتاب : ۹۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن فروغی، دکتر عبدالله محتشمی و سیدعلاالدین گوشه گیر
H. Foroughi , PhD A. Mohtachami , PhD A. Goshegir

قیمت : ۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳

آلمانی برای دانشجویان رشته علوم پایه

آلمانی برای دانشجویان رشته علوم پایه

کد کتاب : ۶۰

نویسنده (ها) : حسین نجفی زاده
Hossein Najafizadeh

قیمت : ۱٬۲۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۲

آلمانی برای دانشجویان رشته پزشکی

آلمانی برای دانشجویان رشته پزشکی

کد کتاب : ۵۶

نویسنده (ها) : حسین نجفی زاده
Hossein Najafizadeh

قیمت : ۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۱