سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا : بررسی تطبیقی

Lo Stilnovismo far Persia e Italia : un`analisi comparativaگروه‌ها : سایر زبانها
کد کتاب : ۲۲۰۲
نویسنده (ها) : دکتر ایمان منسوب بصیری
Iman Mansub Basiri , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 678-600-02-0620-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 


Lesson 1: LA FORMAZIONE DEI DUE STILI
Lesson 2: TEMATICHE COMUNI ALLA SCUOLA SICILIANA E ALLA SCUOLA KHORASANICA
Lesson 3: LA FORMAZIONE DELLO STILE IRACHENO E DEL DOLCE STIL NOVO
Lesson 4: PARALLELISMI E DIFFERENZE
Lesson 5: LA RETORICA DEL DOLCE STIL NOVO E DELLO STILE IRACHENO
Lesson 6: LE FONTI COMUNI
Lesson 7: IL RUOLO DELLA CULTURA CLASSICA OCCIDENTALE NELLA PREISTORIA DELLO STILE IRACHENO
Lesson 8: TESTIMONIANZE LETTERARIE DELLE FONTI COMUNI NEL DOLCE STIL NOVO E NELLO STILE IRACHENO
Lesson 9: ANTOLOGIA DELLE RIME STILNOVISTICHE

 

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان ایتالیایی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس (ادبیات تطبیقی) به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :