فرانسه برای دانشجویان رشته علوم

Français pour les Etudiants en Sciencesگروه‌ها : سایر زبانها
کد کتاب : ۹۵
نویسنده (ها) : دکتر حسن فروغی، دکتر عبدالله محتشمی و سیدعلاالدین گوشه گیر
H. Foroughi , PhD A. Mohtachami , PhD A. Goshegir
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳
شابک : 964-459-095-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳٬۰۰۰ ریال
Dossier 1: Disciplines scientifiques
Dossier 2: La Physique
Dossier 3: Mathématiques: science fondamentale
Dossier 4: La Chimie
Dossier 5: Biologie: étude de la vie
Dossier 6: Introduction à Ia géologie
Dossier 7: L'électricité
Dossier 8: Qu'est-ce qu'un ensemble
Dossier 9: Structure de la Matiére
Dossier 10: Constituants du corps vivants
Dossier 11: Volcans
Dossier 12: L'optique: le microscope
Dossier 13: Les structures de la mathématique
Dossier 14: Le Pétrole
Dossier 15: Hérédité des caractéres
Dossier 16: Avalanches
Bibliographie

این کتاب دیگر چاپ نمی‌شود.
این کتاب از سلسله کتابهای «کمیته تدوین کتب زبانهای خارجی برای رشته‌های مختلف دانشگاهی» است.
ارسال با ایمیل: