دستور زبان ارمنی ( برای فارسی زبانان)

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎگروه‌ها : سایر زبانها
کد کتاب : ۱۳۳۰
نویسنده (ها) : دکتر محمد ملک محمدی
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
شابک : 978-964-530-423-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
بخش اول: تاریخ تحول زبان ارمنی
بخش دوم: آواشناسی و واج‌شناسی و قواعد مربوط به تلفظ و نوشتار
بخش سوم: واژه‌شناسی و ساختار واژه‌ها
بخش چهارم: تکواژشناسی (صرف) زبان ارمنی
منابع و مآخذ
فهرست واژگان ارمنی به فارسی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات ارمنی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس: «دستور زبان ارمنی (1)»، «واژه‌شناسی زبان ارمنی» و «املای مقدماتی زبان ارمنی» به ارزش 10 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: