زبان و ادبیات فرانسه

عضو گروه: دکتر اکبر عبداللهی 

 

کارشناس: مریم کشوری 

 keshvari@samt.ac.ir 

اطلاعات تماس:  ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ 

 داخلی ۲۰۶ 

کتاب های گروه زبان و ادبیات فرانسه

نمایش ۵۵ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.

تاریخ ادبیات فرانسه جلد پنجم: قرن بیستم میلادی

تاریخ ادبیات فرانسه جلد پنجم: قرن بیستم میلادی

کد کتاب : ۳۶۰

نویسنده (ها) : پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه و میشل تروفه
Pierre Brunel Yvonne Bellenger Daniel Couty Philippe Sellier Michel Truffet
مترجم (ها) : دکتر نسرین خطاطو دکتر مهوش قویمی
Nasrine Khattat Mahvash Ghavimi

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ ادبیات فرانسه جلد چهارم: قرن نوزدهم

تاریخ ادبیات فرانسه جلد چهارم: قرن نوزدهم

کد کتاب : ۳۵۵

نویسنده (ها) : پیر برونل و ایوان بلانژه، دانیل کوتى، فیلیپ سلیه و میشل تروفه
مترجم (ها) : سید ضیاء الدین دهشیرى
Seyyed Ziaoddine Dehchiri

قیمت : ۳۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

درآمدی بر ادبیات فرانسه

درآمدی بر ادبیات فرانسه

کد کتاب : ۳۴۹

نویسنده (ها) : دکتر سهیلا اسمعیلی
Soheila Esmaïli

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تئاتر و مسائل اساسی آن

تئاتر و مسائل اساسی آن

کد کتاب : ۳۱۶

نویسنده (ها) : میشل ویینی
Michel Viegnes
مترجم (ها) : دکتر سهیلا فتاح
Soheila Fattah

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ ادبیات فرانسه جلد اول: قرون وسطی و قرن شانزدهم

تاریخ ادبیات فرانسه جلد اول: قرون وسطی و قرن شانزدهم

کد کتاب : ۲۷۷

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم شکورزاده
Ebrahim Chacourzadeh , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

مقدمه ای بریادداشت برداری و روش تحقیق (به زبان فرانسه)

مقدمه ای بریادداشت برداری و روش تحقیق (به زبان فرانسه)

کد کتاب : ۲۶۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن فروغی
Hassan Foroughi , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ ادبیات فرانسه جلد دوم: قرن هفدهم

تاریخ ادبیات فرانسه جلد دوم: قرن هفدهم

کد کتاب : ۲۴۱

نویسنده (ها) : پیر برونل و ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه
Pierre Brunel Yvonne Bellenger , Daniel Couty , Philippe Sellier , Michel Truffet
مترجم (ها) : دکتر افضل وثوقی
Afzal Vossoughi

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ ادبیات فرانسه جلد سوم: قرن هجدهم

تاریخ ادبیات فرانسه جلد سوم: قرن هجدهم

کد کتاب : ۱۹۹

نویسنده (ها) : پیر برونل و ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه
Pierre Brunel Yvonne Bellenger Daniel Couty Philippe Sellier Michel Truffet
مترجم (ها) : دکتر افضل وثوقی
Afzal Vossoughi

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامی (فارسی- فرانسه)

فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامی (فارسی- فرانسه)

کد کتاب : ۱۷۳

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم شکورزاده
Ebrahim Shakorzadeh , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

نقد ادبى (به زبان فرانسه)

نقد ادبى (به زبان فرانسه)

کد کتاب : ۱۲۵

نویسنده (ها) : دکتر ژاله کهنموئى پور ، دکتر نسرین خطاط
Jaleh Kahnamouipour , Nasrine Khattate

قیمت : ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

انواع شعر فرانسه: از آغاز تا شکوفایى شعر نو

انواع شعر فرانسه: از آغاز تا شکوفایى شعر نو

کد کتاب : ۹۲

نویسنده (ها) : دکتر شهناز شاهین ، دکتر مهوش قویمى
Chahnaz Chahin , Mahvash Ghavimi

قیمت : ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

زبان فرانسه عمومی (مرحله اول)

زبان فرانسه عمومی (مرحله اول)

کد کتاب : ۲۹

نویسنده (ها) : دکتر مهوش قویمی و آنماری موثقی
Mahvash Ghavimi , PhD Anne-Marie Movassaghi , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال