درآمدی بر ادبیات فرانسه

Initiation A` La Litte΄rature Françaiseکد کتاب : ۳۴۹
نویسنده (ها) : دکتر سهیلا اسمعیلی
Soheila Esmaïli
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
شابک : 978-964-459-351-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

Préfaces (Professeur Mortéza Kotobi- Professeur René Garguilo– Professeur Raphaël Nataf).
Avant-propos
Les Origines de la langue française
Chapitre I: Le Moyen Age
Les grands moments du Moyen Age
Les phénomènes qui ont influencé la littérature du Moyen Age
Chapter II: Le XVIe Siècle
Le cadre historique et littéraire
La poésie de 1500 à 1549
La prose du XVIe siècle
Le théâtre au XVIe siècle
Chapitre III: Le XVIIe Siècle
Le cadre historique et littéraire
Le mouvement intellectuel et les écrivains
Chapitre IV: Le XVIIIe Siècle
Le cadre historique et Littéraire
Le mouvement intellectuel et les écrivains
Chapitre V: Le XIXe Siècle
Le cadre historique et littéraire
Les grandes périodes du XIXe siécle et l'évolution des idées
A) La première Moitié du XIXe siècle
B) La seconde moitié du XIXe siècle
La fin de siècle
Chapitre VI: Le XXe Siècle
Le cadre historique et littéraire
Les grandes périodes du XXe Siècle

این کتاب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «درآمدی بر ادبیات فرانسه » به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: