دستور زبان فرانسه، اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی)

La Grammaire Française : Nom et Adjectif (Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif persan)کد کتاب : ۲۱۰۱
نویسنده (ها) : دکتر مهری بهرام بیگی
Mehri Bahrambeiguy , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0475-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

اصولا فاقد چکیده است.

AVANT-PROPOS
NOM
DÉFINITION DU NOM
GENRE DU NOM
LA FORMATION DU FÉMININ
PLACE DU NOM SUJET
FONCTIONS DU NOM
NOM COMMUN/NOM PROPRE
NOM ANIMÉ/ NOM INANIMÉ
L'INFINITIF EN FONCTION D'UN NOM
NOM DÉRIVÉ
LE NOMBRE
LE PLURIEL DES NOMS SIMPLES
LE PLURIEL DES NOMS COMPOSÉS
LE PLURIEL DES NOMS PROPRES
LE PLURIEL DES NOMS ÉTRANGERS

ADJECTIF
DÉFINITION DE L'ADJECTIF
L'ADJECTIF QUALIFICATIF
L'ADJECTIF PEUT ÊTRE ATTRIBUT
LA PLACE DE L'ADJECTIF ATTRIBUT
L'ACCORD DE L'ADJECTIF ATTRIBUT
L'ADJECTIF PEUT ÊTRE ÉPITHÈTE
LA PLACE DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF ÉPITHÈTE
L'ACCORD DE L'ADJECTIF ÉPITHÈTE
L'ADJECTIF PEUT ÊTRE MIS EN APPOSITION
LA PLACE DE L'ADJECTIF EN APPOSITION
L'ACCORD DE L'ADJECTIF EN APPOSITION
LE GENRE DE L'ADJECTIF
LE NOMBRE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS
LES DEGRÉS DE L'ADJECTIF
L'ADJECTIF NON QUALIFICATIF
L'ADJECTIF DÉMONSTRATIF
L'ADJECTIF INTERROGATIF
L'ADJECTIF POSSESSIF
L'ADJECTIF INDÉFINI
L'ADJECTIF RELATIF
LES ADJECTIFS NUMÉRAUX
LES ADJECTIFS NUMÉRAUX CARDINAUX
LES ADJECTIFS NUMÉRAUX ORDINAUX
LES PARTICIPES
LE PARTICIPE PRÉSENT
LA DISTINCTION DU PARTICIPE PRÉSENT D'AVEC L'ADJECTIF VERBAL
PARTICIPE PASSÉ
ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ
EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES
BIBLIOGRAPHIE

این کتاب برای دانشجویان زبان فرانسه به عنوان یکی از منابع درس «دستور زبان فرانسه» در مقطع کارشناسی و همین طور بخشی از درس «دستور مقابله‌ای زبان فرانسه و فارسی» در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: