انواع شعر فرانسه: از آغاز تا شکوفایى شعر نو

Versification française et genres poétiquesکد کتاب : ۹۲
نویسنده (ها) : دکتر شهناز شاهین و دکتر مهوش قویمى
Chahnaz Chahin Mahvash Ghavimi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0560-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

Préface de la deuxieme édition
Avant-propos
Introduction
Chapitre I: Le Métre
Chapitre II: Les différents vers
Chapitre III: Les différents types de strophes
Chapitre IV: La rime
Chapitre V: Les sonorités
Chapitre VI: Le rythme
Chapitre VII: L'essence de la Poésie
Chapitre VIII: Les Poemés à forme fixe
Chapitre IX: Les genres Poétiques
Chapitre X: Poémes en vers libres
Textes supplémentaires
Annexe: Le décompte des diphtongues
Lexique
Bibliographie
Index

این کتاب که دربرگیرنده انواع شعر و قواعد آن است، برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «انواع شعر فرانسه» به ارزش 4 واحد و دروس «شعر قرن 19» و «شعر قرن 20» هر یک به ارزش 2 واحد در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: