تاریخ ادبیات فرانسه جلد اول: قرون وسطی و قرن شانزدهم

Histoire de La Litterature française Tome I: Le Moyen Age et le XVIe siecleکد کتاب : ۲۷۷
نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم شکورزاده
Ebrahim Chacourzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0579-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
نظر کلی بر قرون وسطی
بخش اول: ادبیات فرانسه در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی
فصل اول: دوران پهلوانی و پیدایش نخستین منظومه‌های حماسی
فصل دوم: ادبیات درباری و اشرافی (کورتوا)
فصل سوم: ادبیات بورژوازی
فصل چهارم: ادبیات آموزشی
بخش دوم: ادبیات فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
فصل اول: نظر کلی بر اوضاع فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
فصل دوم: تئاتر فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
فصل سوم: شعر فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
بخش سوم: ادبیات فرانسه در قرن شانزدهم
فصل اول: اوضاع و احوال کلی جامعه فرانسه در قرن شانزدهم میلادی
فصل دوم: شکوفایی شعر فرانسه
فصل سوم: تئاتر فرانسه در قرن شانزدهم
فصل چهارم: نویسندگان بزرگ فرانسه در قرن شانزدهم
منابع برای مطالعه بیشتر
نمایه

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درس «تاریخ ادبیات فرانسه» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: