مشاوره شغلی : رویکرد کل نگر

Career Counseling : A Holistic Approachگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۳۲۳
نویسنده (ها) : ورنون جی. زونکر
Vernon G. Zunker
مترجم (ها) : دکتر علی محمد نظری با همکاری فرشاد محسن زاده و علی رضا بوستانی پور
Ali Mohammad Nazari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-416-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۹۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۷۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
بخش اول: منابع و بنیادها
فصل 1: تحول تاریخی و برخی موضوعات بنیادی
فصل 2: نظریه‌های رشد شغلی
فصل 3: مدلهای مشاوره شغلی
فصل 4: ساماندهی مجموعه نیازها
فصل 5: مصاحبه اولیه در مشاوره شغلی
فصل 6: استفاده از روشهای استانداردشده ارزیابی در مشاوره شغلی
فصل 7: خودارزیابی و الگویی برای به‌کارگیری ارزیابی
فصل 8: فنّاوری در هزاره جدید
فصل 9: اخلاق در مشاوره شغلی
بخش دوم: مشاوره شغلی با جمعیتهای خاص
فصل 10: مشاوره شغلی برای گروههای چندفرهنگی
فصل 11: ملاحظات جنسیتی در مشاوره شغلی
فصل 12: مسائل خاص نظامهای خانواده‌های هر دو شاغل
فصل 13: مشاوره شغلی با افراد دارای معلولیت
بخش سوم: مشاوره شغلی در محیطهای تربیتی
فصل 14: مشاوره و برنامه‌های مرتبط با شغل در مدارس ابتدایی
فصل 15: مشاوره و برنامه‌های مرتبط با شغل در دوره راهنمایی و دبیرستان
فصل 16: مشاوره و خدمات شغلی در مؤسسات آموزش عالی
فصل 17: کار در زندگی ما
فصل 18: مشاوره شغلی برای بزرگسالان در هنگام تغییرات شغلی
ضمائم
منابع
واژه‌نامه


این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس راهنمایی و مشاوره شغلی (کارشناسی) و نظریه‌ها و روشهای مشاوره حرفه‌ای (کارشناسی ارشد) به ارزش هر درس 3 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :