نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد نهم): از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi : Vol 9کد کتاب : ۱۲۰۵
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال‌ الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-283-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده هفدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1388
قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب حاضر با نام «نامه باستان، ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد نهم): از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد» یکی از بخش‌های مجموعه‌ای نه جلدی است که در آنها شاهنامه بیت به بیت از آغاز تا انجام هم به شیوه‌ای دانشورانه و برهانی ویراسته شده است و هم هر کدام از بیتها از دیدگاه‌های گوناگون بر پایه دانش‌های ادب‌دانی و سخن‌سنجی و زبان‌شناختی بررسیده و کاویده و گزارده گردیده است. از همین روی این کتاب از آن زمان که به چاپ رسیده است بارها تجدید چاپ شده است با آنکه چونان کتاب درسی نوشته نشده است در درس شاهنامه‌شناسی و پژوهش در رزم‌نامه‌ها در شمار بنیادین‌ترین آبشخورهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌های ایران و دیگر دانشگاه‌های کشورهای پارسی زبان آمده است. در این جلد بیت‌های فرجامین شاهنامه از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد گنجانده شده است.

پیشگفتار
دیباچه
پادشاهی خسروپرویز
بهرام چوبینه
پادشاهی قباد پرویز
پادشاهی اردشیر شیروی
پادشاهی فرایین گراز
پادشاهی پوراندخت
پادشاهی آزرمدخت
پادشاهی فرخزاد
پادشاهی یزدگرد
بخشهای بر افزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما

این کتاب با نام «نامه باستان: جلد نهم: از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد»جلد نهم از مجموعه ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. این مجموعه برای همه دوستداران شاهنامه به چاپ خواهد رسید؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این مجلد و جلدهای دیگر که به یاری خداوند در آینده چاپ خواهد شد، می‌توانند بهره‌مند گردند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :