نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد چهارم): از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi (Vol 4)کد کتاب : ۷۸۲
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-820-3 شومیز 978-964-530-652-4 گالین
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۷۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب ارجمند است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند.کتاب حاضر به نام «نامه باستان» جلد چهارم از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربرخواهد داشت. در این جلد، از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو به تمامی ویراسته و شرح گردیده است.مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال‌الدین کزّازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبک‌شناسی، زیبایی‌شناسی و نسخه‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است.

 


یادداشت آغازین
دیباچه
کیخسرو
داستان فرود سیاوش
اندر رزم کاموس کشانی
داستان اکوان دیو
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما
فهرست اختصارات

 

مجموعه «نامه باستان» برای همه دوستداران شاهنامه به چاپ می رسد؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از «نامه باستان» به عنوان منبع اصلی درس مربوط به شاهنامه و در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درسهای «متون نظم 2: رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» می‌توانند بهره گیرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :