نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد هفتم): از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi (Vol 7)کد کتاب : ۱۰۶۶
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-127-7شومیز978-964-530-916-7 گالینگور
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۹۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب ارجمند است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند. کتاب حاضر به نام «نامه باستان» جلد هفتم از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربرخواهد داشت. در این جلد، از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور به تمامی ویراسته و شرح گردیده است. مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال‌الدین کزازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبکشناسی، زیبایی‌شناسی و نسخه‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است.

دیباچه
پادشاهی اسکندر
پادشاهی اشکانیان
پادشاهی ساسانیان
پادشاهی شاپور اردشیر
پادشاهی اورمزد شاپور
پادشاهی بهرام اورمزد
پادشاهی بهرامِ بهرام
پادشاهی نرسی بهرام
پادشاهی اورمزد نرسی
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
پادشاهی اردشیر نکوکار
پادشاهی شاپورِ شاپور
پادشاهی بهرام شاپور
پادشاهی یزدگرد بزه‌گر
پادشاهی بهرام گور
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتاب‌نما

این کتاب با نام «نامه باستان: جلد هفتم: از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور» از مجموعه ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. این مجموعه برای همه دوستاران شاهنامه به چاپ خواهد رسید؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این مجلد و مجلدهای دیگر که به یاری خداوند در آینده چاپ خواهد شد، می‌توانند بهره‌مند گردند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :