نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد هشتم): از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد

Ancient Book: The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi (Vol. 8)کد کتاب : ۱۱۵۶
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-233-5 شومیز978-964-530-495-7 گالین
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۸۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

ویرایش و گزارشى فراگیر و کامل از شاهنامه فردوسی که نامه ورجاوند فرهنگ ایران است و بزرگترین سند هویت ایرانى، تاکنون به دست داده نشده است و تنها کارهایى پراکنده در بررسى آن انجام گرفته است. «نامه باستان»، عنوان طرح پژوهشی بلند مدت در مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» است که به ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی می‌پردازد. انجام این طرح که تمامى شاهنامه را از آغاز تا انجام در بر مى‌گیرد، پاسخى ضرورت یاد شده است. هدف از اجرای این طرح ارائه متنى ویراسته و سنجیده از شاهنامه و شرح و گزارش بیت به بیت آن از دید واژه‌شناسى، زیباشناسى، باورشناسى باستانى و نمادشناسى و اسطوره‌شناسى است. بدین ترتیب متنى پایه، ویراسته و گزارده، از شاهنامه ارائه خواهد شد که دوستداران شاهنامه و پژوهندگان در آن را در شناختى بنیادین و بایسته از این نامه نامور به کار خواهد آمد. طرح نگارش اولین مجلد از مجموعه 9 جلدی «نامه باستان» از ابتدای سال 79 آغاز شده است و اکنون، در آغاز سال 87 هشتمین مجلد آن با محوریت «ویرایش و گزارش شاهنامه از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمز»، به حضور علاقه‌مندان عرضه می‌شود.

بزم یا رزم: کدام یک؟
پادشاهی یزدگرد پسر بهرام گور
پادشاهی قباد پیروز
پادشاهی هرمزد
بیتهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه نمایی ریشه شناختی
کتابنما

این کتاب با نام «نامه باستان: جلد هشتم: از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد» از مجموعه ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. این مجموعه برای همه دوستاران شاهنامه به چاپ خواهد رسید؛ اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این مجلد و مجلدهای دیگر که به یاری خداوند در آینده چاپ خواهد شد، می‌توانند بهره‌مند گردند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :