نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد اول): از آغاز تا پادشاهی منوچهر

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi : Vol 1کد کتاب : ۴۵۵
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Galal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-656-2 شومیز978-964-530-657-9 گالینگو
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

شاهنامه نامۀ فرهنگ ایران است و نامۀ باستان متنی ویراسته و گزارده از آن، از آغاز تا انجام؛ تا مگر شناخت فراگیر شاهنامه و تلاش‌های شاهنامه‌شناختی را پایه و آبشخوری بتواند بود. در این دورۀ چند جلدی، گزارش بیت‌ها با دانش‌هایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، زیبایی‌شناسی و سبک‌شناسی به‌کار گرفته شده است. نگاهی همه‌سویه و نکته‌هایی نوآیین و بی‌پیشینه فراپیش این کتاب است بلکه روزنی در برابر چشم خوانندگان بتواند گشود، به جهانی شگرف و شگفت و شکوفان که جهانِ شاهنامه است؛ ایدون باد!

یادداشت آغازین
یادداشت آغازین دوم
دیباچه
آغاز سخن
کیومرث
هوشنگ
تهمورث
جمشید
ضحّاک
فریدون
منوچهر
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما
فهرست اختصارات

چاپ هفتم ، ویراست 2

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مربوط به «شاهنامه» و در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درسهای «متون نظم (2): رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :